• Via onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als nieuw lid.  Opzeggingen kunt u mailen naar penningmeester@grcgroningen.nl 

  Er kan pas gespeeld worden wanneer de contributie succesvol is afgeschreven en een KNVB nummer is toegekend

  Nadat het aanmeldingsformulier is verzonden zal een coördinator vanuit de club contact met u opnemen. De eerste 4 weken kan er vrijblijvend meegetraind worden. Zonder tegenbericht wordt u na deze periode automatisch lid met daarbij behorende contributieverplichting. 

  Naar tarieven contributie

 • Voetballen is leuker met elkaar, daarom zijn we blij dat je je aanmeldt bij GRC Groningen. Alvast van harte welkom!

  De club komt goed uit de verf als we actieve leden hebben. Naast het voetballen en de reguliere “taken” als: fluiten, vlaggen, rijden naar uitwedstrijden, bardienst  en het wassen van de shirts,  gebeurt er veel meer.

  Hier zijn we de leden voor nodig. Meld je onder aan het formulier aan om lid worden van een commissies of het organiseren van een eenmalig/jaarlijkse activiteit.

   

  Als ouders/verzorgers van een GRC jeugdlid wordt van u verwacht dat u per toerbeurt mede zorgdraagt voor het vervoer van leden van het team waar uw zoon/dochter deel van uitmaakt naar de uitwedstrijden.

 • Aanmeldformulier

 • Opzeggingen

  Voor opzeggingen van lidmaatschap kunt u mailen naar: penningmeester@grcgroningen.nl 

  Gaat u spelen voor een andere vereniging kunt u zicht direct aanmelden bij uw nieuwe club. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij GRC Groningen.  Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB op 1 juli automatisch doorgevoerd. 

  Let op: Opzeggingen dienen ieder jaar schriftelijk gedaan te worden voor 31 mei.

 • Mutaties

  Wijzigingen kunt u doorgeven aan: ledenadministratie@grcgroningen.nl

 • Relevante documenten