• Club van 100

                                         Club van Honderd GRC Groningen

  In 1996 zijn we gestart met de oprichting van de Club van Honderd. GRC stond op de drempel  van het honderdjarig bestaan. Tegen die achtergrond hadden we het plan opgevat om binnen GRC een Club van Honderd op te richten. Een club waarvoor we destijds een selecte groep echt GRC-ers  hadden benaderd: ereleden, leden van verdienste, oud leden, donateurs en gewone leden.

  Met de Club wilden we een solide financieel fundament geven voor het jubileum en met het eeuwfeest een jaarlijkse donatie schenken van f 100,= per jaar. Wat neerkwam op ongeveer f 8,= per maand.  Na het eeuwfeest waren de gelden uit deze pot  bestemd voor GRC  breed.

  Inmiddels zijn we het 20ste seizoen ingegaan, echter zijn we, om allerlei redenen,  teruggegaan naar zo’n vijftig leden. Toch hebben we na het eeuwfeest  diverse avonden kunnen beleggen met diverse sprekers zoals  Roelof Luinge, Fritz  Korbach,  Bouke Draaisma, Jan en Anne Vlieg en  Glenn Pinas.

  De laatste jaren werd er een bijdrage geleverd aan nieuwe ledlampen van ons scorebord, geluidsinstallatie kantine, Defibrillator, nieuw kantine meubilair en zeer recent een nieuw video bewaking systeem.

  Graag verwelkomen we nieuwe leden. Wilt U lid worden, dat kan door het overmaken van € 50,= op rekening: NL 07 INGB 0007 2330 87 t.n.v. Club  van Honderd GRC Groningen te  Haren.

                                                        “GEEN  S CCES ZONDER U”

  Voor meer informatie over de “Club van honderd” kunt U terecht bij Klaas Mulder

  klaasmulder@home.nl

  Telefoon: 06-44 630 360