• Historie van GRC

   

  0564_persp_veld_400

   

  Archieven GRC Groningen gaan digitaal

  GRC Groningen gaat het clubarchief digitaliseren. Alles wat aan historisch erfgoed bewaard dient te blijven, wordt op de computer gezet. Het gaat dan om de periode vanaf het 100-jarig bestaan in 2002.

  De geschiedschrijving 1902-2002 is natuurlijk vooral nog analoog opgeslagen in de Groninger Archieven. GRC-archivaris Ab Gewald heeft dat opgebouwd sinds begin zeventiger jaren met een fantastisch resultaat (zie hieronder: Historie GRC)

  Maar we moeten mee in het huidige tijdvak van geavanceerde informatie technologie. Steeds meer kan en gaat via de computer en allerlei communicatie technieken. Daarmee is ook de beleving van het begrip informatie ste4rk veranderd. Het voordeel is dat het allemaal directer en sneller kan, het nadeel is dat het ook sneller vervluchtigd. We moeten ons dus aanpassen. Dat past ook in het project 'GRC Groningen, een nieuw elan', waarin GRC gaat inspelen op de nieuwe tijd.  

  De periode 2002-2015 is een overgangsperiode. In de afgelopen 13 jaar is er naast de dagelijkse gang van zaken ook eenantal grotere projecten tot stand gekomen. Dat moet om verwordt al zoveel mogelijk op schijven gezet. De Groninger Archieven is bezig met het ontwikkelen van een adequaat programma. GRC Groningen werkt nu aan een programma dat daar op kan aansluiten. 

  Webmaster Patrick de Vos, Ab Gewald en bestuurslid Ger van Gelder hebben deze week de eerste aanzet hiertoe gegeven en gaan de club binnenkort een voorstel doen.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Historie GRC professioneel gedocumenteerd

  Er zullen niet veel sportverenigingen in het land zijn die hun historie zo professioneel en uitgebreid hebben gedocumenteerd als GRC Groningen. Van de 113 jaar die de vereniging al achter de rug heeft, is een schat aan materiaal verzameld en bewaard gebleven. Om het archief voor de toekomst veilig te stellen, is het opgeslagen bij de Groninger Archieven. Het gaat dan om liefst bijna 15 strekkende meter aan analoog materiaal, zoals de clubbladen, jaarverslagen, verslaglegging van bestuurs- en commissievergaderingen,  financiele stukken, ledenlijsten, fotomateriaal, voetbal-jaaroverzichten, de vele publicaties in de media. 

  Ook van bijzondere projecten als de verschillende jubilea, stukken van de verschillende nieuwbouwprojecten in de loop der jaren, beleidsplannen en ook foto- en filmmateriaal, het is allemaal gedocumenteerd.

  Dit alles is gerealiseerd door archivaris Ab Gewald die daar al sinds het begin van de zeventiger jaren mee bezig is. Een enorme klus die echter niet zo in het oog loopt, maar wel van groot belang is in vele opzichten.

  Enkele voorbeelden.

  Het ontstaans proces is vastgelegd van twee stedelijke clubs die in 1933 samen gingen tot de GVV-Royal-Combinatie. Het huidige GRC Groningen is immers een combinatieclub. In 1902 werd opgericht de Groninger Voetbal Vereniging GVV. Die ging in 1933 samen met Royal (van 1920) tot GVV-Royal-Combinatie GRC. In 1985 werd de plaatsnaam Groningen toegevoegd vanwege de promotie toen van het eerste elftal naar de landelijke hoofdklasse.

  GRC Groningen is ook nog koninklijk onderscheiden. Bij het 100-jarig bestaan in 2002 kende koningin Beatrix de vereniging de koninklijke erepenning toe vanwege 100 jaar maatschappelijke (sport)betekenis.

  GRC Groningen onderscheidt zelf ook haar leden die langjarig lid zijn, namelijk 25 jaar, 40, 50, 60 en 70 jaar. Daarbij kan worden teruggegrepen op de verzamelde ledenlijsten.

  Bij het ontwerp van de laatste nieuwbouw van 2011 kon de architect terugvallen op de technische tekening van de nieuwbouw in 1973!!

  Wat te denken van de jubileumboeken bij zowel het 75-jarig bestaan in 1977 en het 100-jarig bestaan in 2002. Vooral het laatste boek is een zeer waardevol document geworden, dat in honderden (GRC-)boekenkasten staat.

  En tenslotte: in het algemeen draagt een dergelijk archief bij aan de algehele uitstraling van de vereniging. Als je van 113 jaar niets heb bewaard, dan heb je het niet goed gedaan.

  Alles wat tot nu  toe is gearchiveerd, is analoog gebeurd (drukwerk). In het jubileumboek van het 100-jarig bestaan in 2002 is per 10-jarige periode een inzichtelijke samenvatting gemaakt. Van het elfde decennium 2002-2012 wordt binnenkort nog een analoge bijlage aan het archief toegevoegd.

  Vanaf 2012 echter gaan we dus zoveel mogelijk digitaal verder. Want ondanks zijn gevorderde leeftijd van dik 80 jaar dringt Ab Gewald (al bijna 75!! jaar lid en vele jaren erelid) er op aan om thans alles van wat er bij GRC omgaat, digitaal vast te leggen. Daar is een aantal mensen mee aan de slag, zoals webmaster Patrick de Vos en bestuurslid Ger van Gelder (oud-journalist).

  Voor informatie over het GRC-archief kan men terecht bij Ab Gewald (tel. 050-5347026) of via GRC e-mail bestuur@grcgroningen.nl