• Gedragsregels

  GRC-Groningen wil ook zorg dragen voor een prettige voetbalsfeer , waarbij iedereen zich aan bepaalde regels behoort te houden.

  Voetbal is een teamsport, we winnen en we verliezen met elkaar.
  Ga respectvol met anderen om en beledig niemand.

  We proberen alles zo goed mogelijk te doen, maar we zijn ons er van bewust dat we op bepaalde terreinen te kort schieten. Valt u iets op, meld het ons!  

  Om een vereniging goed te kunnen leiden zijn vrijwilligers nodig! Ofschoon er al velen actief zijn, heeft de vereniging nooit genoeg vrijwilligers.

  Mocht u belangstelling hebben voor een vrijwilligersfunctie, dan kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.

  Gedragsregels GRC

  Om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij GRC hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt:

  * We houden ons aan de afspraken die de trainer / leider met ons heeft gemaakt.
  * We laten de kleedkamers schoon en netjes achter.
  * We doen ons afval in de afvalbak. 
  * We zijn zuinig op elkaars spullen en de spullen van GRC.
  * We benaderen iedereen altijd vriendelijk en respectvol.
  * We slaan en schoppen niemand.
  * We respecteren altijd de beslissing van de scheidsrechter.
  * We pesten elkaar niet.
  * Als er toch iemand wordt gepest, houden we het niet geheim.
  * We accepteren altijd dat iemand ons aanspreekt op ongewenst gedrag.
  * Na de wedstrijd geven wij de tegenstander een hand.
  * Als GRC-er gedragen wij ons altijd netjes en sportief.

  Indien dit nodig is, zal de begeleiding handelend optreden.