• Bestuur GRC

   

  Bestuur algemeen:  bestuur@grcgroningen.nl   
         
  Voorzitter Will Panman 06-38727221 voorzitter@grcgroningen.nl 
  Secretaris Damir Lacevic 06-83227552 secretaris@grcgroningen.nl
  Penningmeester Jan Marten Spanjersberg 06-31037046 penningmeester@grcgroningen.nl 
  Horeca/gebouwen Albert Pool (tevens vice-voorzitter) 06-22227647 horeca@grcgroningen.nl 

  Algemene zaken

  Rolf Sieben 06-43554958  
  Algemene zaken Victor Hennink 06-15410630  
  Technische zaken Jacco Snippe   06-54660152  
  Technische commissie senioren technischezaken@grcgroningen.nl