• De extra Algemene Ledenvergadering van GRC Groningen heeft woensdag 12 juli verschillende besluiten genomen. Omdat die al betrekking hebben op het komende seizoen kon dat niet wachten op de reguliere ALV van november.

   

  1. Zonnepanelen

   

  De ALV stemde unaniem in met het voorstel van het Bestuur om op het dak van het clubgebouw zonnepanelen te plaatsen. Voor tot realisatie kan worden over gegaan, buigt het bestuur zich nog over de afronding.

   

  Het benodigde bedrag van ruim € 43.000, nog excl. subsidie, is bijeen gebracht door leden en ‘vrienden’ van GRC met ook de gewaardeerde participatie van haar ‘huisgenoten’ SKSG, scheidsrechtersvereniging Groningen en omstreken en American footballclub Giants Groningen.

  Zodra het zover is, ontvangen alle participanten een bevestiging met nadere informatie en de formalisering.

  1. Jeugdbeleidsplan 2023- ‘27

  De Jeugdcommissie heeft het bestaande Jeugdbeleidsplan GRC Groningen (d.d. 2015) geactualiseerd voor de periode 2023-27. Het plan is gebaseerd op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het jeugdvoetbal en de visie daarop van de Technische Commissie en de Jeugdcommissie.

   

  Hoofdpunten:

   

  1. visie en uitgangspunten
  2. doelstellingen
  3. teamindelingsbeleid

  Bert van Putten lichtte het plan uitgebreid toe. Na enige discussie werd het stuk goedgekeurd door de ALV met de kanttekening dat de Technische Commissie nu ook het algehele Technische Beleidsplan van de club onder de loep neemt en voorlegt aan de ALV van november.

   

  1. Marijke Beute bestuurslid Inclusie

   

  De afgelopen tijd is regelmatig bericht over de Alliantie Gelijke Spelen om de condities te creëren om de LHBTIQ+-gemeenschap zich welkom te laten voelen op het sportpark Corpus den Hoorn. In het daarvoor door de gezamenlijke clubs opgerichte Inclusieteam neemt GRC ook deel. Het Bestuur echter ziet Inclusie breder en wil een veilige sportomgeving creëren voor een ieder, ongeacht geloof,  man/vrouw, seksuele geaardheid etc.  GRC wil daar meer aandacht aan kunnen geven. In dat kader werd Marijke Beute voorgesteld en door de ALV benoemd als bestuurslid met in elk geval de portefeuille Inclusie.

   

  1. Contributieverhoging

  Om GRC financieel gezond te houden, nam de ALV het bestuursvoorstel over de contributie voor alle leden met ingang van het komende seizoen 2023-‘24 met 10 euro te verhogen.. De contributie is sinds het seizoen 2019-’20 niet meer aangepast ten behoeve van betaalbaarheid voor de leden. Echter is de afgelopen periode sprake van een grote stijging van de kosten van energie en veldhuur..