• Blanco Toestemmingsverklaring GRC Groningen AVG document is geplaatst op de website
    • Laatste versie van de privacy verklaring is geplaatst op de website
    • Eigendom lichtmasten veld 5 zijn overgedragen naar de de gemeente
    • 29 Mei Decathlon corona workout workshop - nadere info volgt
    • Terras kantine zal weer worden geopend vanaf 19 mei
    • Vanaf juli 2021 is er een nieuw statiegeldsysteem voor PET flesjes van kracht. Op PET flesjes onder 1 Liter zal er €0.15 statiegeld worden aangehouden.