• De indeling voor het seizoen 2019-2020 is in volle gang. In het najaar van 2018 is de eerste inventarisatie gestart en in maart 2019 is er een bijeenkomst geweest met alle trainers en coaches (van de teams zonder trainer/coach) om een concept indeling te maken.  Deze indeling wordt ook gebruikt om te inventariseren hoeveel trainers er nodig zijn in het komende seizoen. 

    Uitgangspunten voor de indeling zijn de leerdoelen die GRC heeft opgesteld per leeftijdscategorie. Deze leerdoelen zijn hier te vinden. Naast de leerdoelen onderschrijft GRC het uitgangspunt van de KNVB van gelijkwaardige competitie. Dat betekent dat we in principe spelers van hetzelfde niveau in 1 team laten komen.  

    Op basis van de leerdoelen en het uitgangspunt van gelijkwaardige competitie is gekeken welk team het beste zou passen bij de speler. De vervolgprocedure en het tijdpad ziet er als volgt uit. 

    In de week van 21 april worden alle trainers en coaches gevraagd te checken bij ouders en / of spelers of er spelers gaan stoppen, naar andere clubs gaan of dat ze weten dat er nieuwe spelers zich in gaan schrijven voor een bepaalde leeftijdscategorie.  Ook zullen de ouders en / of spelers  worden gevraagd of er voorkeur is bij wie men in 1 team wilt (vriendjes) of juist niet (bij bijvoorbeeld botsende karakters).  Deze informatie dient uiterlijk 10 mei te worden aangeleverd bij de leeftijdscoördinator. 

    Op 22 mei is er een derde bijeenkomst met trainers en coaches. Tijdens deze bijeenkomst wordt de concept indeling omgezet in een voorlopige indeling.  Omdat spelers in de periode tot 31 mei nog hun lidmaatschap kunnen opzeggen, wordt de voorlopige indeling op 2 juni gepubliceerd op de website. In de week na de slotdag (8 juni) starten de trainingen in de nieuwe teamsamenstellingen. Het kan zijn dat door de wisseling van trainers in deze periode de trainingen anders van opzet zijn. De trainingen duren tot en met de laatste week van juni.  

    Mochten er vragen zijn over de indelingsprocedure neem dan contact op met de leeftijdscoördinator, de gegevens zijn hier te vinden: https://www.grcgroningen.nl/jeugdcommissie/