• Met het heengaan van Simon Koster sr. is GRC Groningen een degelijk baken kwijt uit de
  jaren ‘70 en ‘80. Simon sr. overleed in Zuidhorn op donderdag 28 juli op de gezegende leeftijd
  van 98 jaar. Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw Truus. Zij betekende in diezelfde
  periode eveneens veel voor de club als drijvende kracht in de kantine, samen met onder
  anderen Janny Eimers, Truus Visser, Jan en Anneke Rutgers. Vooral het verlies van ‘zijn’
  Truus viel Simon zwaar.


  Nadat Simon jr. zich in ’72 aanmeldde als jeugdlid bij GRC, nog op de oude velden A en B
  aan de Leonard Springerlaan, misten Simon, Truus en dochter Gerda bijna geen wedstrijd
  van Simon jr. Het beviel ze goed bij GRC. Ze deden mee aan clubacties, Truus begon mee
  te helpen in de kantine en later trad Simon sr. toe tot de jeugdcommissie als secretaris. De
  tijd van mannen als Piet Eimers, Henk Nijenhuis, Wim Beerekamp, Gerrit Kingma sr. en Vally Dusink toen al.
  Dat secretariaat beheerste Simon wel als directiesecretaris 40 jaar lang van de Aankoop
  Centrale Groningen.


  GRC had in die decennia in de breedte een sterk groeiende jeugdafdeling die ook prestatief
  steeds meer aan de weg timmerde. Het ging allemaal nogal snel en daar moet dan wel
  evenwichtig leiding aan worden gegeven. Dat was in goede handen bij mensen als Simon
  Koster. In de hectiek van die tijd toonde hij zich een rechtlijnig, degelijk bestuurder. Een
  baken van rust.


  Koster schuwde ook de leuke reisjes niet, zoals met A1 naar een toernooi in Luzern en in
  1980 met eveneens A1 bij het Nederlands kampioenschap in Zeist.
  Al in zijn GRC-periode maakte Simon deel uit van de wedstrijdorganisatie van Eurovoetbal,
  dat in 1977 begon bij GRC op Corpus den Hoorn. Truus Koster en Janny Eimers waren in
  die jaren actief met de huisvesting van de gastenploegen bij pleeggezinnen. Toen Koster
  eind tachtig bij GRC terugtrad uit zijn functie, ging hij nog wel verder als wedstrijdsecretaris
  bij Eurovoetbal. Al met al 25 jaar.

   

  Maar de familie Koster was inmiddels van GRC-bloede. Zoon Simon speelde nog jarenlang
  in het eerste elftal met als kroon op het werk de promotie terug naar de eerste klas in 1997
  na enkele minder goede GRC-jaren. Dochter Gerda bleef een echte GRC-supporter, haar
  echtgenoot Albert Gessel was enkele jaren bestuurslid en is waar mogelijk nog steeds actief.
  Simons’ kleinzoons Bas en Xander hebben hun jeugd ook bij GRC doorgebracht.
  Simon Koster sr. is dinsdag 2 augustus gecremeerd in Groningen.