Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt de nieuwe trainer van het Nederlands elftal

Verjaardagen

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Rubbergranulaat

 
In het televisieprogramma Zembla werd woensdagavond 11 oktober aandacht besteed aan de mogelijke milieurisico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden.
 
De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden.

Standpunt RIVM
Er is berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld.

Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken, verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Het RIVM staat nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu.

 
 
 
  Situatie in de gemeente Groningen  
 
Het rubbergranulaat (infill) dat in Groningen gebruikt wordt, voldoet aan de bestaande richtlijnen op milieugebied.

De Gemeente Groningen heeft in 2017 naar aanleiding van het rapport van Sweco (in opdracht van een aantal grote gemeenten) een aantal aanvullende maatregelen opgenomen in de vervangingsvelden van 2017. Zo hebben we opstaande randen aangelegd rondom de velden om de SBR granulaatkorrels zoveel mogelijk op de velden te houden. En er is een opvangput aangelegd, waar de SBR granulaatkorrels worden opgevangen bij de veldopgang. Tevens proberen we te achterhalen hoe de ondergrond van onze kunstgrasvelden is samengesteld.

Instructie
Tevens gaan wij een instructie organiseren voor verenigingen en onderhoudspartijen over onderhoud van kunstgrasvelden gericht op het ‘opvangen en op het veld houden van de SBR granulaatkorrels’.
 
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest laat onderzoeken of rubbergranulaatkorrels waterverontreiniging veroorzaken. Noorderzijlvest doet het onderzoek voor de drie noordelijke waterschappen. Voor het onderzoek hebben we in de drainage speciale monsterputten laten aanbrengen. Het onderzoek moet uitwijzen of de rubberkorrels die op kunstgrasvelden liggen bij regen schadelijke stoffen in de bodem en op het oppervlaktewater achterlaten.

Geen verontreiniging
Bestuurder Bob van Zanten van Noorderzijlvest: "Wij controleren voortdurend het oppervlaktewater. De monsters worden in het laboratorium onderzocht. Tot nu toe hebben we geen verontreiniging gevonden, dus ik verwacht dat het zal meevallen."

Onderzoek begint in Stad
Het onderzoek van Noorderzijlvest begint bij kunstgrasvelden in de stad Groningen en zal naar verwachting twee maanden duren. Van Zanten: "Mochten we tijdens het onderzoek toch verdachte waarden aantreffen, dan zullen we meteen de betrokken gemeenten waarschuwen en aandringen op maatregelen."
De gemeente blijft zich oriënteren op alternatieve infills. Als er een reëel alternatief is, zullen we mogelijk nieuwe velden met andere infill gaan aanleggen.

Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website daarom een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sport050, via info@sport050.nl.

donderdag 12 oktober 2017

Terug naar de voorpagina

Share |

Hoofdsponsor

Voetbalkamp

Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat