Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt de nieuwe trainer van het Nederlands elftal

Verjaardagen

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

ALV 2017

Op maandag 30 oktober 2017 houden wij weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We beginnen om 20.00 uur

Hierbij de agenda voor deze vergadering.

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering

3. Jaarverslagen commissies:

    * Jeugdcommissie

    * Facilitaire commissie

    * Horeca

4. Jubilarissen

    * 25 jaar: Mevrouw W.A. A. H. Rijkens-Drenth

    * 50 jaar: B.Blok

    * 50 jaar: K. van Dingen

    * 75 jaar: A. Gewald

5. Het archiefboek

6. Pauze

7. Aan en aftredende bestuursleden

    * Herkiesbaar, penningmeester Martin Sietsma

    * Blijvend: Henk Mekenkamp (2018), Johan Cramers (2018), Sandro Lisci (2018) Jacco Snippe (2019), Albert Pool (2019)

    * Nog altijd een vacature voor de functie van secretaris, belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij de waarnemend secretaris Albert Pool

8. GRC wil verder

9. Verslag van de kascommissie

10.Financiële jaarverslag

11. WVTTK 

donderdag 28 september 2017

Terug naar de voorpagina

Share |

Hoofdsponsor

Voetbalkamp

Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat