Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie degradeert rechtstreeks uit de eredivisie?

Verjaardagen

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Club van 100

                                       Club van Honderd GRC Groningen

In 1996 zijn we gestart met de oprichting van de Club van Honderd. GRC stond op de drempel  van het honderdjarig bestaan. Tegen die achtergrond hadden we het plan opgevat om binnen GRC een Club van Honderd op te richten. Een club waarvoor we destijds een selecte groep echt GRC-ers  hadden benaderd: ereleden, leden van verdienste, oud leden, donateurs en gewone leden.

Met de Club wilden we een solide financieel fundament geven voor het jubileum en met het eeuwfeest een jaarlijkse donatie schenken van f 100,= per jaar. Wat neerkwam op ongeveer f 8,= per maand.  Na het eeuwfeest waren de gelden uit deze pot  bestemd voor GRC  breed.

Inmiddels zijn we het 20ste seizoen ingegaan, echter zijn we, om allerlei redenen,  teruggegaan naar zo’n vijftig leden. Toch hebben we na het eeuwfeest  diverse avonden kunnen beleggen met diverse sprekers zoals  Roelof Luinge, Fritz  Korbach,  Bouke Draaisma, Jan en Anne Vlieg en  Glenn Pinas.

De laatste jaren werd er een bijdrage geleverd aan nieuwe ledlampen van ons scorebord, geluidsinstallatie kantine, Defibrillator, nieuw kantine meubilair en zeer recent een nieuw video bewaking systeem.

Graag verwelkomen we nieuwe leden. Wilt U lid worden, dat kan door het overmaken van € 50,= op rekening: NL 07 INGB 0007 2330 87 t.n.v. Club  van Honderd GRC Groningen te  Haren.

                                                      “GEEN  S CCES ZONDER U”

Voor meer informatie over de “Club van honderd” kunt U terecht bij Klaas Mulder

klaasmulder@home.nl

Telefoon: 06-44 630 360

zondag 21 januari 2018

Terug naar de voorpagina

Share |

Voetbalkamp

Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Van Gelder Events
Hanos
Bloemsma Bloemen en fruit
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat