Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt er kampioen van de Eredivisie

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Een nieuw tijdperk op sportpark CdH

Met de komst op maandag 3 augustus van de hoofdmacht van FC Groningen en Jong FC Groningen, gaat het sportpark Corpus den Hoorn een nieuw tijdperk in. Daarin staat centraal de integratie van topsport met amateursport. Tenminste waar het de accommodatie betreft. FC Groningen had het graag iets anders gewild (een eigen trainingsaccommodatie), maar om verschillende redenen moest voor deze constructie op Corpus den Hoorn worden gekozen.


GRC Groningen, dat al sinds 1973 op CdH zit, had en heeft ook zeker te maken met wat dit allemaal teweeg brengt. Het belangrijkste is er al: een ingrijpende renovatie van het park. Dat levert nu al meer uitstraling en dus aantrekkingskracht op, ook voor GRC dat daar zo goed mogelijk op inspeelt. De komst van FC Groningen is dus een kans en geen bedreiging.


Dat laatste wordt al geruime tijd strategisch opgepakt door de vereniging. Want medio negentiger jaren al vestigde  de jeugdopleiding van FC Groningen zich op het sportpark en sindsdien is er een nauwe samenwerking op facilitair gebied ontstaan tussen roodwit en groenwit. Uiteraard zaten en zitten daar enkele beperkingen aan vast,  maar de voordelen zijn altijd talrijk gebleken. Niet eenzijdig  voor GRC, want anderzijds was en is deze samenwerking ook voor  FC Groningen van belang. Door onze altijd constructieve opstelling kon de jeugdopleiding van FC Groningen zich verder ontwikkelen.


Rond 2006 was al bekend dat FC Groningen na de verhuizing naar de Euroborg, op termijn een eigen trainingscomplex moest hebben voor de hoofdteams en dan samen met de Jeugdopleiding. Die Jeugdopleiding zat al sinds de negentiger jaren op Corpus den Hoorn, het A-team en de Beloften kregen een trainingsveld bij de Euroborg. Dat zou tijdelijk zijn vanwege een andere bestemming voor die grond, dus ontwikkelde FC Groningen al spoedig plannen voor een totaal nieuw, eigen trainingscomplex.


Een ambitieus project in Zuidbroek was de eerste optie. Dat bleek echter te hoog gegrepen en daarna is het al met al nog een heel gedoe geworden. In 2005 had  GRC (op verzoek van FC Groningen) een eerste gesprek hierover met  de gemeente Groningen. Namelijk over de eventuele vestiging van dat complex alsnog in de stad Groningen. Door die plannen in Zuidbroek namelijk zaten FC Groningen en gemeente niet echt op een lijn, vandaar dat verzoek aan GRC. Sportpark Corpus den Hoon was de eerste optie, omdat hockeyclub GHBS een fusie wilde aangtaan met GHHC Groningern in Haren. De fusieclub zou in Haren gaan spelen. Dus kwam er ruimte vrij op Corpus. De eerste schetsen waren al gemaakt.


Die fusie ging echter niet door en GHBS bleef op CdH waar het zich sindsdien sterk heeft ontwikkeld. Daarna ontstond er dus dat gedoe rond de verschillende plannen die de revue passeerden. GRC bleef op het vinkentouw, want had er uiteraard alle belang bij dat FC Groningen voor de stad behouden bleef met Corpus den Hoorn als belangrijkste optie.  Het viel voor GRC namelijk ook nog eens samen met de toen al gevoelde noodzaak van een nieuwe clubaccommodatie. Het bestaande gebouw dateerde al van 1973 en verkeerde in vrijwel vervallen staat. Probleem was dat er geen geld was. Het investeringssplan, op zichzelf al een hele klus, moest dus gekoppeld worden aan een verantwoord meerjaren exploitatieplan. Daarin paste qua exploitatie heel goed de vestiging van FC Groningen op het sportpark vanwege onder meer toenemende bezoekerstallen in het (nieuwe) clubgebouw.


Voor investering en vervolgens exploitatie moest er uiteraard nog heel wat meer gebeuren dan dat. Zoals in 2008 bij de gemeente gedaan krijgen dat kinderopvang op een sportpark mogelijk moest zijn. waardoor SKSG een vestiging bij GRC kon openen. De daarmee samenhangende inkomsten waren onontbeerlijk voor de financiering en exploitatie van de nieuwbouw.


Maar toen alle pijlers gelegd waren, kon GRC aan de slag. Met succes, want begin 2011 werd een fraai clubgebouw in gebruik genomen. Met een multifunctioneel karakter, precies.


Wat FC Groningen betreft: nu is het dan dus zover. Wat is daarmee pro saldo dan wel het resultaat voor GRC Groningen? Om te beginnen dus dat clubgebouw op intussen een totaal vernieuwd sportpark met uitstraling en aantrekkingskracht voor GRC. Dat geldt trouwens voor alle gebruikers, maar voor GRC in het bijzonder gezien de al bestaande samenwerking die alleen nog maar hechter kan worden.


Want het ruime en goed geoutilleerde clubgebouw van GRC zal de publieksfunctie voor de toeschouwers bij jeugdwedstrijden houden en er zal zeker meer publiek komen door de komst van ook de seniorenselecties. Zeker als het nieuw te vormen Beloftenteam in 2016 gaat meedoen aan de nieuwe competitie opzet met thuiswedstrijden op de zaterdag. Medio 2017 zal FC Groningen naar verwachting het nieuwe Topsportcentreum bij het sportpark in gebruik nemen, maar dat is voor de interne bedrijfsvoering. Tot die tijd maakt FC Groningen daarvoor gebruik van het Corpus Huys vlak bij het sportpartk.


GRC zal moeten inspelen op onder meer extra toeloop overdag op het park en dus op ons clubgebouw.


Hoofdveld


Het enige veld dat niet in de renovatie is meegenomen is het hoofdveld van GRC. Dat veld wordt al jaren bespeeld door GRC Groningen zondag 1 en 2, enkele jeugdteams van FC Groningen en de Beloften. Het veld is onderhoudtechnisch in beheer bij FC Groningen met wie GRC een afspraak heeft over de (mate van) bespeling. GRC draagt financieel overigens ook bij aan dat onderhoud.


Maar als dat Beloftenteam in 2016 op zaterdagen om 18.00 uur gaat spelen, zal dat ook zeker gevolgen hebben voor GRC  qua veld en horeca. Het laatste spreekt voor zichzelf, maar de infrastructuur rondom dat veld is van GRC: lichtmasten, hekwerk, paden, dugouts, geluid en scorebord. Behalve de lichtmasten is dit allemaal aan renovatie toe. Ook het grastalud is niet meer van deze tijd. Al met al zal deze entourage niet beantwoorden aan de te stellen eisen.


GRC heeft al een renovatieplan in de la liggen en heeft daarover al gesproken met wethouder Paul de Rook en FC Groningen. GRC wil qua status en programmering absoluut greep houden op het hoofdveld waar de club al sinds 1973 op speelt


Kortom: een nieuw tijdperk gaat in op sportpark Corpus den Hoorn, voor alle betrokkenen. FC Groningen zelf, de gemeente Groningen vanwege de integratie van topsport en amateursport en last but not least: GRC Groningen.


Welkom FC Groningen


.


 


 

vrijdag 31 juli 2015

Terug naar de voorpagina

Share |

Hoofdsponsor


Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat