• Ons bereikte vorige week het bericht dat oud-voorzitter Joop Olman begin maart overleed op de leeftijd van 95 jaar. Maatschappelijk stelde hij zich als vooraanstaand provinciaal PvdA-politicus  altijd zeer sociaal op. Dus ook in de drie jaar (1976-’79) dat hij GRC-voorzitter was. De periode waarin GRC sportief aan de weg timmerde bij zowel de senioren als de jeugd. Olman maakte in ‘77  het 75-jarig bestaan van GRC mee alsmede in dat jaar het eerste Eurovoetbal-toernooi.

    Joop Olman  was een beminnelijk mens die zich zijn ‘leven lang in dienst van een ander’ stelde. Hij kwam op voor de onderklasse: ‘Iedereen is gelijkwaardig en verdient daarom een waardige positie in de maatschappij en een behoorlijke beloning.’

    Dat bleek ook uit de wekenlange discussie in het toenmalige clubblad tussen Olman en secretaris Dick Monningh. De stroming Monningh wilde meer accent leggen  op de prestatie-elftallen, Olman en zijn volgelingen kwamen vooral op voor alle spelende leden en de jeugd. Een discussie overigens van alle tijden, evenals het compromis dat de heren toen sloten: een afgewogen én-én beleid.

    Joop Olman werd in 1979 als voorzitter opgevolgd door André Borgman.