• Inmiddels zijn alle codes ontvangen vanuit de Grote Clubactie waarmee de winnaars hun prijzen kunnen innen.

    De winnaars worden deze week via hun rekeningafschrift hiervan op de hoogte gesteld. Houd uw rekenafschrift dus in de gaten de komende dagen.