• GRC Groningen 117 jaar

  Onze voetbalvereniging heeft op dinsdag 2 april de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van liefst 117 jaar. De club werd op 2 april 1902 opgericht als Groninger Voetbal Vereniging G.V.V. In 1934 fuseerde G.V.V. met Royal (opgericht 1920) tot de GVV-Royal-Combinatie G.R.C. Bij de promotie in 1985 naar de hoofdklasse werd de plaatsnaam Groningen aan G.R.C. toegevoegd tot GRC Groningen.

  Het laatste grote jubileum was uiteraard in 2002 met het 100-jarig bestaan. Dat was niet zomaar een feestje, maar een prestigieus festival van een half jaar met vele activiteiten. De club kreeg daar een forse opleving door.

  Het laatste grote gebeuren binnen GRC Groningen was de realisatie in 2011 van een nieuw, imposant clubgebouw. Uiteraard voor GRC zelf in de eerste plaats, maar het kreeg op het sportpark Corpus den Hoorn ook een multifunctionele betekenis. Zoals de huisvesting van kinderopvang SKSG, de Scheidsrechtersvereniging Groningen, de publieksfunctie voor de jeugdafdeling van FC Groningen, het clubcentrum van de Groningen Giants en voor verschillende andere activiteiten.

  Ook GRC Groningen kende in haar bestaan zowel qua organisatie als voetbalprestaties (meer) ups en (minder) downs, maar handhaafde zich toch altijd in de subtop van het noordelijk amateurvoetbal. Van 1985-1988 was GRC Groningen zelfs 3 jaar hoofdklasser, toen het hoogste amateurniveau. Daarna volgde een terugval in zowel de senioren- als de voorheen sterke jeugdafdeling. Het herstel volgde rond de eeuwwisseling.

  Bestuurlijk kreeg GRC in oktober 2018 een nieuwe impuls door het aantreden van verschillende ambitieuze bestuurs- en commissieleden. Zij werken er aan om GRC Groningen in de breedte te verlevendigen en qua voetbal prestatief op haar historische niveau te houden, dan wel te brengen.

  GRC Groningen dus gezond op koers naar de 125.