• GRC Groningen in tijden van Corona
  Nieuwsbrief van het Bestuur
  11 april 2020

   

  Beste GRC-ers,

  Het is nog niet zo lang geleden - een paar weken slechts – dat we wedstrijden speelden in regen en onder stormachtige omstandigheden. Vooral langs de lijn werd volop uitgekeken naar het voorjaar, zodat het langs de lijn ook goed toeven zou zijn. Het zou anders verlopen ….
  De wereldwijde uitbraak van het corona-virus heeft ook in Nederland geleid tot een zeer bijzondere situatie. In heel korte tijd is de ‘wereld’ op zijn kop gezet en wordt ons leven bepaald door richtlijnen en adviezen die gericht zijn op het bestrijden van het corona-virus. De intelligente lock-down, waarin we ons bevinden, dwingt ons om zoveel mogelijk binnen te blijven, om sociale contacten te beperken. En als je toch naar buiten gaat, een afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Voor het voetballen heeft deze crisis de grootst mogelijke impact. Alle wedstrijden en trainingen zijn gestopt en zelfs de competitie en de beker worden niet meer afgemaakt. Als je dit 3 maanden geleden had voorspeld, zou je voor gek zijn verklaard. Toch is het de realiteit. Wij - het bestuur - willen jullie in deze nieuwsbrief kort meenemen wat de impact van de corona-crisis is voor GRC.

   

  Belangrijkste gevolgen van de crisis

  1. Er worden geen trainingen meer gehouden en wedstrijden gespeeld. De (beker-)competitie is gestopt en wordt niet meer uitgespeeld. Tot 28 april geldt deze situatie in ieder geval. Op 21 april wordt door het kabinet weer een nieuw besluit omtrent deze maatregel genomen. Dit is voor spelers en fans (ouders, familie en vrienden) erg vervelend. Voetbal blijft het leukste spelletje om te doen en juist op het moment dat het weer warmer wordt, waar we zo lang naar hebben uitgekeken, kan er niet worden gevoetbald.
  2. Een groot deel van de kosten loopt vooralsnog door en de belangrijkste inkomstenbron (kantine) is gestopt. Onder meer de huur van de velden, verzekeringen, hypotheeklasten en energiekosten van ons gebouw moeten worden betaald. De huur van de velden is voorlopig opgeschort.


  Welke maatregelen hebben we getroffen

  Om de jaarbegroting sluitend te krijgen hebben we een aantal mogelijkheden als bestuur benut:
  1. We gaan gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van de Werkgelegenheid om de loonkosten (deels) vergoed te krijgen.
  2. We maken gebruik van de maatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 waar ook sportclubs zijn genoemd.
  3. De vrijwilligersvergoedingen gaan we voor de periode van de lock-down niet uitkeren.
  4. We zijn in overleg met de gemeente om de huur van de velden niet te hoeven betalen.
  5. We zijn in overleg met de leveranciers van voedingsmiddelen voor teruggave van goederen, waarvan de houdbaarheidsdatum dreigt te overschrijden.
  6. We willen gebruik maken van het Steunpakket van de KNVB.
  7. We hebben een draaiboek klaar om tot de zomervakantie voor alle jeugd en senioren teams nog vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien te spelen mocht er een versoepeling van de richtlijnen komen.
  8. We hebben het draaiboek van de slotdag op 27 juni klaar, mocht een versoepeling van de regels het mogelijk maken dat we die kunnen houden.
  9. Jasper Kingma heeft challenges voor de jeugd bedacht, waarbij elke week een cadeaubon van 100%voetbal is te winnen.
  10. We leggen trainers vast voor het volgende seizoen, zodat we een goede start kunnen maken.

   

  Steun onze club in deze bijzonder tijd

  Ondanks deze maatregelen en acties, waarvan het succes bij lange na niet is gegarandeerd, hebben we uw steun hard nodig. Fysieke ondersteuning bij activiteiten is nu niet mogelijk: hopelijk kunnen we voor de zomervakantie op u rekenen bij de wedstrijden en de slotdag (wanneer dat door kan gaan).
  Nu doen we vooral een beroep op uw begrip voor de situatie waarin we verkeren. Met de genoemde maatregelen en acties krijgen we de begroting op zijn best net sluitend, maar het is uiterst realistisch dat we dit seizoen met een negatief financieel resultaat zullen eindigen. Wij zullen actief blijven zoeken naar mogelijkheden om onze financiële positie te verbeteren. Suggesties hiervoor zijn altijd welkom. We hebben een aantal vragen gekregen over eventuele restitutie van contributie. Dit is niet aan de orde en hiermee volgen we de lijn die vele sportclubs noodgedwongen hanteren. We vragen om uw steun en begrip hiervoor, ook al worden er door deze situatie van overmacht geen trainingen gegeven en wedstrijden gespeeld.

  Samen moeten we deze periode zien door te komen, we rekenen op u! Dat is nu meer dan ooit nodig! We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd, vooral diegene die in de zorg of in andere vitale beroepen werkzaam zijn!

   

  Tot slot

  We houden u op de hoogte van onze maatregelen en vorderingen en de richtlijnen voor het voetballen bij GRC. Indien u vragen heeft hierover, dan kunt u een email sturen naar bestuur@grcgroningen.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het Bestuur van GRC Groningen,

  Will Panman (voorzitter).