• Beste GRC'ers
   
   
  Er wordt van ons allen gevraagd om aan de strengere maatregelen te voldoen voor een periode van 3 weken. Hopelijk slaan we ons er doorheen zodat na deze drie weken de maatregelen weer verlicht kunnen worden. We hopen dat jullie allemaal kunnen blijven sporten binnen de beperkte mogelijkheden. Als club proberen we er alles aan te doen om zoveel mogelijk het sporten binnen de daarvoor geldende tijden mogelijk te maken, door bijvoorbeeld trainingen te vervroegen. Houd daarom zoveel mogelijk contact met trainers, teamleiders en jeugdco√∂rdinatoren.
   
   
  Aanvullend op de bestaande, gaan per 28 november 2021 de volgende maatregelen in, voor de duur van drie weken:
   
  • Alle sportaccommodaties (binnen en buiten), dus ook ons sportcomplex en onze kantine moeten dagelijks tussen 17.00 uur en 05.00 uur de deuren gesloten houden. Dat geldt ook voor het horecagedeelte van een accommodatie, kleedkamers, bestuurskamers enz.;
  • Alle wedstrijden en trainingen tussen 17.00 en 05.00 uur zijn niet meer toegestaan;
  • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk
  • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
  • In de kantine en het buitenterras is toegang mogelijk met een geldig corona toegangsbewijs (CTB) inclusief ID-bewijs voor personen vanaf 18 jaar. Het dragen van een mondkapje is verplicht indien men zich verplaatst in de kantine.
  • In de kantine kan men alleen verblijven indien er een zitplaats vrij is. De zitplaatsen zijn gelimiteerd tot 1 zitplaats per 5 m2.
  • Publiek is bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan, dit geldt zowel voor professionele- als amateursport.
  • 1,5 meter afstand voor en na het sporten is verplicht op  alle accommodaties, ook als er een coronatoegangsbewijs nodig is.
  • Ouders die meerijden naar uitwedstrijden moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.
   
  Op onze website staan ook nog de overige maatregelen. Die zijn genoemd in het nieuwsbericht over de coronaregels per 13 november 2021. Ondanks de beperkende maatregelen wensen we jullie veel sportplezier toe!
   
  Het Bestuur