• Laatste update 16-11-2021 14:00 - knvb richtijn toegevoegd voor uitwedstrijden

  Hier volgen de corona-richtlijnen naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021:

   

  De komende drie weken gelden er strengere maatregelen, enkele zijn algemeen bekend en de moeite waard om weer eens te herhalen:

  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
  • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;

   

  Voor het sporten op ons complex gelden de volgende (aanvullende) regels:

  • publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden; ouders kunnen hun kinderen halen en brengen.
  • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
  • voor mensen die (buiten de sportkantine) functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
  • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en dienen de velden en kleedgebouw te verlaten;

   

  De regels voor de kantine zijn:

  • De sportkantine kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds.
  • Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering).
  • Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig, ook voor personen die functioneel (bijvoorbeeld chauffeurs van bezoekende clubs) aanwezig zijn.
  • Voor het afhalen van eten en drinken door een sporter binnen geldt een mondkapjesplicht.

  Ga je met je team naar een uitwedstrijd:

  • volg de regels van de betreffende club op.
  • rijd je samen: het advies is om mondkapjes in de auto te dragen indien de passagiers uit verschillende huishoudens komen.
  • Richtlijn knvb: Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?
   • In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.

  Corona en afgelastingen:

  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, contact op te nemen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor de contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals de teamgenoten van de speler.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler met klachten bent geweest, dan geldt het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  In principe gaat de wedstrijd door tenzij er - zoals hierboven - aanleiding is om geen gezondheidsrisico's te lopen.