• Beste ouders, verzorgers en voetballers,
  Sinds 21 september zijn de richtlijnen rond Covid enigszins gewijzigd. Kinderen onder de 13 jaar hoeven in principe niet meer te worden getest en met verkoudheidsklachten mag een kind in de deze leeftijdscategorie gewoon naar school.
  Als GRC hebben we navraag gedaan bij de autoriteiten over hoe de regels rond voetbal nu zijn. Daaruit blijkt dat de nieuwe richtlijn ook voor voetbal geldt: de jeugd met milde klachten mag meedoen aan voetbalactiviteiten als de trainingen en wedstrijden.
  Toch willen we als GRC een beroep doen op een ieder om voorzichtig te blijven en bij klachten een training of wedstrijd over
  te slaan.
  Indien er langdurige, milde klachten zijn en bijvoorbeeld allergie een rol kan spelen, kan de training worden hervat. Deze afweging zal elke ouder / speler zelf dienen te maken, maar als GRC roepen we jullie op om het gezonde verstand hiervoor te gebruiken en onnodige risico op verspreiding te voorkomen.  Maak dit ook bespreekbaar in het team en met de andere ouders.
  Bij vragen kun je contact opnemen met de leeftijdscoördinator