Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt er kampioen van de Eredivisie

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Horeca en Gebouwen

 

Voorzitter

A.W. Pool                         06-22227647               a.w.pool@home.nl

Administratie

M. E. Sietsma                   06-53615138              m.sietsma@home.nl

A.W. Pool

Inkoop        

Renate Fekkes                 06-50684479

Merlêne Pool-Brinkman     06-10579556

Housekeeping

H. J. Ramaker                  06-40247902                hjramaker@hotmail.com

M. Voogd         

Roosters

A.W. Pool

Algemeen lid

Truus Visser

Bouw en Onderhoud

Klaas Mulder

Willem Oosterveen

Henk Ramaker

KANTINEDIENSTEN

De laatste 20 jaar heeft de kantine gedraaid op vaste krachten die jaar in en jaar uit elke zaterdagmorgen aanwezig zijn geweest. Gezien hun leeftijd vinden ze het nu wel mooi geweest, wat ook zeer te begrijpen valt.

Graag zouden we zien dat we weer een groep moeders/vaders kregen die op dezelfde voet verder zouden willen gaan, maar helaas is dat een utopie.

Dat bij de middag ploeg ook vaste medewerkers staan heeft te maken met het alcohol beleid in de gemeente Groningen. Men dient namelijk in het bezit te zijn van een I.V.A certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)

We rekenen op jullie medewerking, mocht een team niet kunnen op een bepaalde datum dan is men zelf verantwoordelijk voor vervanging te zorgen.

Tijdens de vergaderingen van de projectgroep Nieuw Elan, waar ouders en kaderleden zitting in hebben is onderstaande afgesproken.

De kantinediensten op zaterdag.

  1. Ieder jeugdteam is minimaal een zaterdagmorgen verantwoordelijk voor de kantinedienst.

We verwachten per team 2 mensen

Aanvang van de dienst 08.00 uur tot 10.30 uur en 10.30 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur

Er is altijd een vaste medewerker aanwezig voor de nodige instructies

  1. ’s Middags wordt de kantinedienst gedraaid door de senioren teams m.b.v. vaste kantinemedewerkers

Albert Pool

(coordinatie)

 

Hoofdsponsor


Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat