• Bestuur GRC

   

  Algemeen email       bestuur@grcgroningen.nl

   

  Voorzitter a.i.           Will Panman                                         06-503183160  voorzitter@grcgroningen.nl

  Secretaris:               Damir Lacevic                                      06-83227552    secretaris@grcgroningen.nl

  Penningmeester:      Jan Marten Spanjersberg                       06-31037046    penningmeester@grcgroningen.nl

  Horeca/Gebouwen:   Albert Pool (tevens vice-voorzitter)        06-22227647    horeca@grcgroningen.nl

  TC Senioren:            Jacco Snippe                                       06-54660152     technischezaken@grcgroningen.nl

  TC Jeugd:                Will Panman                                        06-38727221    technischezaken@grcgroningen.nl

  Algemene Zaken:     Rolf Sieben                                          06-43554958

  Algemene Zaken:     Victor Hennink                                     06-15410630