• Geachte leden,

  Graag nodigt bestuur u via deze mail officieel uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de GRC Groningen. Deze wordt gehouden op dinsdag 28 november 2023, vanaf 19.30 in de clubkantine. Ontvangst is vanaf 19.00 uur.

  Tijdens de vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast zullen ook de verslagen van verschillende commissies worden gepresenteerd en toegelicht. De agenda bekijken en u aanmelden voor de ALV kunt via onderstaand formulier
  Na uw aanmelding zullen wij u een link toesturen zodat u alle stukken digitaal kan inzien.
  Op deze manier helpen wij ook  mee aan een duurzamere wereld en kunt u zelf kiezen of u per se de stukken wilt printen. 

  Alvast tot 28 november.

  namens het bestuur,

  Will Panman, voorzitter


  Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 27 november 2023

 • Aanmeldingsformulier voor ALV 2021 - GRC Groningen

 • Agenda: Dinsdag 28 november 2023

   

  Aanvang: 19:30 uur Kantine GRC Groningen
   
   
  1. Opening door de voorzitter
   
  2. Vaststelling van de agenda
   
  3. Jubilarissen en voordracht voor de leden van verdienste

             Jubilarissen:

             60 jaar Vally Dusink 50 jaar Roel Bellinga 50 jaar Geert v. Nieff 25 jaar Robert Smit 25 jaar Gerald v. Nieff

             Voordacht voor de leden van verdienste:

  • Ger Laffra
  • Henk de Hamer 

  4. Vaststellen notulen vorige vergadering

   
  5. Verslag kascommissie
   
  6. Verslagen

  • Bestuursverslag
  • Jeugdcommissie
  • Financieel jaarverslag
  • Activiteitencommissie
  • Commerciële commissie

   7. Aan-  en aftredende bestuursleden

  • Jacco Snippe stelt zich opnieuw beschikbaar, overige bestuursleden zitten nog binnen hun 3 jarige termijn

   8. WVTTK