• Indien u de ALV van GRC Groningen wilt bijwonen, vragen wij u om u aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

  Via dit formulier kunt u ook aangeven of u de stukken vooraf digitaal wilt ontvangen.

  Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 1 november 2021

 • Aanmeldingsformulier voor ALV 2021 - GRC Groningen

 • Agenda: Dinsdag 31 oktober 2022 

  Aanvang: 20.00 uur Kantine GRC Groningen

  1. Opening
  2.  Notulen vorige vergadering
  3. Vaststellen van de Agenda
  4.  Jubilarissen
  5. Verslag Kascommissie
  6. Jaarverslag van bestuur over clubzaken en secretariële aangelegenheden
  7. Financieel Jaarverslag van de penningmeester
  8. Jaarverslagen Commissies (jeugd, technische zaken, activiteiten en commerciële activiteiten)
  9. Gespreksthema: voetballen op zaterdag lijkt in Nederland steeds meer overhand te nemen; KNVB heeft ook besloten dat vanaf volgend seizoen de clubs van zondag naar zaterdagcompetitie kunnen overstappen met behoud van hun klassenindeling. BInnen de huidige competitie van GRC 1 hebben al een aantal clubs aangegeven volgend jaar over te stappen naar de zaterdagcompetitie. Hoe kijken wij als club hiertegen aan en wat zijn de opties. Inbreng van iedereen wordt in dat kader verwacht voor een constructief gesprek hierover.
  10. Aan en aftredende bestuursleden
  11. WVTTK