• Agenda ALV 28 oktober 2019, aanvang 20.00 uur

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Jubilarissen

  50 jaar Rob Schuur

  50 jaar Henk Wetsema

  25 jaar Erwin Woltjer

  25 jaar Sander Brink

  25 jaar Hugo Brenninkmeijer

  25 jaar Joris Baving

  1. Notulen vorige vergadering
  2. Verslag kascommissie
  3. Verslagen

  – Bestuursverslag – Jeugdcommissie – Financieel jaarverslag

  1. Pauze
  2. Voorstel vestigen recht van opstal clubgebouw
  3. Aan- en aftredende bestuursleden

   

  • Martin Sietsma, aftredend, niet herkiesbaar
  • Jan Marten Spanjersberg, voorstel benoeming tot penningmeester
  • Albert Pool blijft, aftredend, herkiesbaar
  • Jacco Snippe blijft, 2020 (TC en jeugdzaken)
  • Will Panman blijft, 2021 (voorzitter a.i.)
  • Damir Lacevic blijft, 2021 (secretaris)
  • Rolf Sieben blijft, 2021 (algemene zaken)
  • Victor Hennink blijft, 2021 (algemene zaken)

   

  1. WVTTK