Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt er kampioen van de Eredivisie

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Lidmaatschap en overschrijvingen

Belangrijke wijziging betalen contributie

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u binnenkort een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveilide webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur of via www.clubcollect.com/goedestart

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com

Wat er dus wijzigt:

1. keuze van betalen: a. in 1x september

                                b. 4 maandelijkse termijnen (sept/dec) toeslag €0,50 per termijn

2. per iDEAL of automatische incasso

3. betaling aan ClubCollect

4. extra kosten voor stornering van €2,50 en €5,00 voor te late betaling

Het bestuur

 

 

Informatie

info 5 t/m 12 jaar : klik hier

info 13 t/m 18 jaar : klik hier

Contributies

Onderstaand de contributies voor het seizoen 2018 - 2019. Voor de selecties van de junioren geldt een toeslag van € 25 die in 10 x samen met de maandelijkse contributie wordt geind.

De contributies voor 2016-2017 zijn: 

Mini's    € 150
F-pupillen    € 160
E-pupillen  € 170
D-pupillen  € 180
C-junioren  € 185
B-junioren  € 195
A- junioren  € 195
Senioren  € 240
Niet-spelend / Donateur € 120
Kledingbijdrage jeugd (alleen shirts ) € 20
2e jeugdlid korting 20%  
3e jeugdlid korting 50%  
Aanmeldkosten ( eenmalig ) € 10,00

De contributie (van nieuwe leden ) kan alleen betaald worden met automatische incasso.

Aanmelden

Het lidmaatschap van GRC geldt voor een heel seizoen en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren. U kunt het formulier inleveren in de kantine of opsturen naar;

GRC Groningen

Ledenadministratie   
Postbus 485
9700 AL  GRONINGEN

Mutaties

Een wijzigingsformulier (Verhuizing, beeindigen lidmaatschap) kunt u downloaden via deze link. Beeindigen lidmaatschap (alleen schriftelijk) moet uiterlijk 25 mei kenbaar worden gemaakt via onderstaand postbusadres of  inleveren in de kantine.

Overschrijvingen

Alle overschrijvingen worden vanaf heden digitaal verwerkt, dit wordt gedaan door de ledenadministraties van de clubs.

Alle overschrijvingen worden door de vereniging digitaal ingediend, er is geen overschrijvingsformulier meer nodig.

Hoe werkt het;

De speler gaat naar de vereniging toe waar hij/zij naar toe wil en meldt zich daar aan.

Bij aanmelding van een speler bij zijn nieuwe vereniging wordt deze speler met ingang van het nieuwe seizoen overgeschreven naar zijn nieuwe vereniging.

De oude vereniging krijgt bericht en kan zien dat er overschrijving is aangevraagd.

Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB verzameld en op 1 juli automatisch uitgevoerd.

Als er geen blokkade is wordt de speler tegelijkertijd bij de oude vereniging afgemeld als lid.

Als er wel een blokkade is dan moet deze eerst worden opgeheven. In de reguliere periode is dit alleen een financiële blokkade.

Wanneer een speler zijn oude vereniging verlaat en er zijn nog financiële verplichtingen en of er moet nog kleding worden ingeleverd dan legt de oude vereniging een blokkade op waardoor de overschrijving niet kan plaats vinden. Deze blokkade wordt opgeheven als aan alle verplichtingen is voldaan.

Opzegging

Opzegging kan uitsluitend geschieden per email aan: penningmeester@grcgroningen.nl en moet gedaan worden voor 31 mei.

Op deze manier heeft U ook altijd een bewijs van opzegging.

Andere manieren van opzegging worden niet geaccepteerd en U heeft ook geen enkel bewijs. Bij opzegging na 31 mei bent U nog het hele jaar conributie verschuldigd.

 

Vragen

Clubtelefoon: 050-5260649

Mail club: bestuur@grcgroningen.nl

Mail penningmeester: m.sietsma@home.nl

 

Hoofdsponsor


Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat