Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt er kampioen van de Eredivisie

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Selectiebeleid Jeugd

Beleid teamsamenstelling jeugdafdeling GRC Groningen

Het Hoofd JeugdOpleiding (HJO) geeft uitvoering aan het beleid omtrent de samenstelling van de jeugdteams. Het HJO heeft regelmatig overleg met trainers en de jeugdcommissie (JC) en is actief in het Technisch Overleg (TO). In dit TO wordt overleg gevoerd voor een optimale doorstroming van de jeugd naar de senioren. De indeling van de jeugdteams valt onder de verantwoordelijkheid van het HJO en de JC middels de verschillende leeftijdscoördinatoren (LC). 

 

Hoe te beoordelen

 1. Driemaal per seizoen worden er door het HJO indelingsavonden georganiseerd. Op die indelingsavonden worden alle spelers door de trainers van de uit- en in te stromen leeftijdscategorie besproken (bijvoorbeeld: gaat een speler van de O13 naar de O15 bespreken alle trainers van de O13 en O15 de desbetreffende speler).

De teamindeling is afhankelijk van de uitvoering van de voetbalhandelingen binnen het leeftijdsspecifiek leerdoel van het huidige seizoen en de potentie om het komende leeftijdsspecifieke leerdoel uit te kunnen voeren. De leerdoelen per leeftijdscategorie zijn:

Leerdoel voor O7

Leren beheersen van de bal om voetbalsituaties te beheersen binnen het kennismaken van het voetballen.

 

Leerdoel voor O8 en O9

Leren beheersen van de bal om voetbalsituaties te beheersen.

 

Leerdoel O10 en O11

Leren om samen met teamgenoten voetbalsituaties te beheersen.

 

Leerdoel O12

Spelers gaan nu leren binnen één linie de voetbalhandelingen van de speelwijze in een elftal uit te voeren. Het aanleren gebeurt in een vereenvoudigde vorm (achttal ten opzichte van de complexere vorm: elftal).

           

Leerdoel O12 en O13

Spelers gaan nu leren binnen één linie van een elftal de voetbalhandelingen van de speelwijze in een elftal uit te voeren. Het aanleren gebeurt in een complexere vorm (elftal ten opzichte van de vereenvoudigde vorm: achttal).  

 

Leerdoel O15

Spelers leren nu binnen een linie, met de linie voor en achter de speler, om daarbinnen de voetbalhandelingen van de speelwijze uit te voeren.  

 

Leerdoel O17

Spelers leren nu binnen een linie, en met de andere medespelers de voetbalhandelingen van de speelwijze uit te voeren.  

 

Leerdoel O19

Het benutten van elkaars kwaliteiten en het inspelen op de tegenstander om daarmee als team zo hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen zijn de leerdoelen. Het trainen van de extreme wil om te winnen - het volharden in het winnen van wedstrijden - is daarnaast een belangrijk onderdeel.

 

 1. Als er teveel spelers zijn om in een eerste team te spelen kunnen er één of meerdere trainingen georganiseerd worden. De desbetreffende jeugdspelers krijgen dan de mogelijkheid om zich te laten zien aan een grote groep trainers/leiders/vrijwilligers.
 2. Het HJO verzamelt samen met de LC de beoordelingen en maakt hier een overzicht van per leeftijdscategorie. 

 3. De uit- en in te stromen trainers van de desbetreffende leeftijdscategorieën geven een voorstel wat betreft de spelers. Bijvoorbeeld: gaat een speler van de O13 naar de O15 dan geven alle trainers van de O13 en O15 een voorstel over de desbetreffende speler.
 4. Het HJO bepaalt de definitieve indeling van de spelers. De definitieve indeling wordt gecommuniceerd met de leeftijdscoördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep.

Indelingscriteria jeugdteams:

 1. Kwaliteit (vaardigheid uitvoering huidig leerdoel en de potentie het volgende leerdoel te bereiken)
 2. Gedrag (sociale vaardigheden/disciplines/mentaliteit/aanwezigheid)
 3. Leeftijd
 4. Sociaal emotionele leeftijd
 5. Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie)
 6. Vriendjes en het moment van aanmelden

1e en 2e jeugdteams: de indeling geschiedt o.b.v. de eerste 4 selectiecriteria

Overige jeugdteams: de indeling geschiedt o.b.v. alle 6 criteria

 

Wisselen tijdens de winterstop

Voor alle teams geldt dat de beste spelers ingedeeld worden in de eerste teams. In de winterstop worden er indien nodig nog wijzigingen aangebracht binnen de eerste elftallen.

Gedurende het hele seizoen hebben trainers de mogelijkheid jeugdspelers uit het team te plaatsen. Het uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een ander / lager elftal geschiedt (voor alle leeftijdscategorieën) alleen na goedkeuring van het HJO, de desbetreffende leeftijdscoördinator en slechts na een goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen d.w.z. spelers, ouder(s)/verzorger(s), trainer(s) en leider(s).

Criteria hiervoor zijn o.a.:

 • Spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden
 • Spelers zich misdragen (niet conform de gedragsregels van GRC)
 • Door een langdurige blessure langere tijd afwezig gaan zijn
 • Te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk
 • Als de speler het zelf aangeeft
 • Als blijkt dat de speler te veel op zijn tenen moet lopen c.q. het niveau op dit moment nog niet voldoende aankan

Uitgangspunten:

 • Spelers moeten de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen waarbij geprobeerd wordt recht te doen aan de talenten van iedere individuele speler.
 • De leeftijdsgrenzen zoals deze door de KNVB vastgesteld zijn, zijn leidend bij de indeling per leeftijdscategorie. In uitzonderlijke gevallen kan er dispensatie aangevraagd worden waarbij de regels van de KNVB gehanteerd worden. In uitzonderlijke gevallen is vervroegde overgang mogelijk. Dit kan alleen in overleg met betrokken speler, de ouder(s) en de Leeftijdscoördinator.
 • Alle teams worden samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O9-1 gebeurt op basis van de eerste 4 selectiecriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O9-2) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O9-teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.

 

Voor de O10-, O11- en O12-teams geldt:

 • Alle teams worden samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O10/11/12-1 gebeurt op basis van de eerste 4 indelingscriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O10/11/12-2) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O10/11/12 -teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.

 

Voor de O13-, O15-, O17- en O19- teams geldt:

 • Alle teams worden samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O13/15/17/19-1 gebeurt op basis van de eerste indelingscriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O13/15/17/19-2) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O13/15/17/19-teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.
 • Vanaf de O15 zal er ook rekening gehouden worden met de verdeling van de verschillende posities in het veld.

Beoordeling van jeugdspelers vindt plaats op basis van een aantal kwaliteiten. Hierbij gaat het om voetbaltechnische, mentale, communicatieve en fysieke eigenschappen van spelers.

 

Invallen van spelers
Speel je in een jeugdteam dan krijgt een team hogerop te allen tijde jeugdspelers uit een team lager. De O15-1 krijgt bijvoorbeeld een jeugdspeler van de O15-2 of O13-1. Trainers lossen dit onderling zoveel mogelijk zelf op. Lukt dit niet dan zoekt een trainer contact met het HJO.

 

Er moet rekening gehouden worden met de volgende regels:

 • Algemene regel

Wordt een speler gevraagd mee te doen met een team hogerop dan speelt deze speler minimaal 30% van de speeltijd. 
Uitzondering. Bij de O17- en O19-junioren geldt bovenstaande regel niet. De O17- en O19-junioren zijn naast ontwikkeling ook gericht op het leren winnen van een wedstrijd. Het kan dus voorkomen dat je dan minder dan 30% van de speeltijd mee doet. Wilt een speler uit een lager team niet meedoen bij een team hoger dan kan GRC er voor kiezen een sanctie toe te passen.

 • Regels voor de winterstop

Eerst invallen binnen de eigen leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: De O15-1 vraagt een speler uit de O15-2 mee.

Uitzondering: als een speler toch jonger is dan beschreven in bovenstaande regel, dan alleen in overleg met het HJO.

 

 • Regels na de winterstop

Spelers kunnen zowel gevraagd worden om mee te spelen uit een jongere leeftijdscategorie als zelfde leeftijdscategorie. 
Voorbeeld: De O15-1 vraagt een speler uit de O13-1 en/of O15-2. Altijd in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinator(en).

In overleg met het HJO kunnen talentvolle spelers één keer in de week extra mee gaan trainen met een oudere leeftijdscategorie. Dit gaat alleen in overleg met speler, trainer, ouder en het HJO
Voorbeeld een speler uit de O13-1 gaat mee trainen met de O15-1
.

 

Hoofdsponsor


Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat